“Brahmani i Kominternit” - dokumentar francez nga Vladimir Léon

“Brahman” eshte fjala qe percakton kastën më te larte ne Indi.

Kom intern” quhej “Internacionalja Komuniste” ne shek XX.

Dokumentari ne fjale ben portretin e Manabendra Nath Roy, brahman indian ne vitet 1920, nje nga anetaret më aktivë te Kominternit, por figure pothuaj e panjohur.

Nje dokumentar i hatashëm dhe krejt i veçante, sepse materialet, dokumentet dhe dëshmitë per personazhin e filmit pothuajse sot nuk ekzistojne më, keshtu qe personazhi, gjate rrjedhes se filmit, kthehet ne gati fantazëm : Nga Meksika, duke kaluar per nga Rusia dhe Gjermania dhe duke perfunduar ne Indi!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Login     Film Journal Home     Support Forums           Journal Rating: 4/5 (2)